سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از شاخصهای مورد قبول برای کیفیت خط اهن سختی خط میب اشد سختی خط آهن از دودیدگاه قابل بررسی است از دیدگاه طراحی بایستی خط طوری اجرا شود که از لحاظ مقادیر آیین نامه ای برای بهره برداری از مسیر شرایط لازم ارضا شود از منظر تعمیر ونگهداری آنچه که مدنظر است آن است که بعد از بهره برداری از مسیر بتوان با یک اندازه گیری ساده میدانی به سلامتی خط از نظر ادامه فعالیت دست پیدا کرد دراین مقاله ابتدا به تعریف مفهوم سختی خط آهن اختصاص داده شده است درادامه انواع روشهای اندازه گیری سختی بیان شده است سپس انواع سیستمهای اتصال درخطوط راه آهن بیان شدها ست اهمیت موضوع از آنجاست که درخطوط بدون بالا دست سختی دالهای بتنی بسیار زیاد است لذا عمده الاستیسیته خط توسط سیستمهای اتصال تحمل میش ود درنهایت به بیان مطالعه عددی صورت گرفته درزمینه سختی خطوط بدون بالاست اختصاص یافته است.