سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
حمیدرضا قاسم زاده – استاد دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

فراینده های تجزیه مواد ارگانیکی و هزینه روشهای مختلف از جمله اصلی ترین دغدغه های مدیران برای اعمال روشدفع می باشد دفع ضایعات به شکل کمپوست به عنوان یک گزینهدفع کم هزینه ضایعات و نیز روش بازیافت ضایعات ارگانیک محسوب می شود علاوه بر موارد فوق کمپوستینگ ضایعات آلودگی های زیست محیطی ناشی از این مواد را نیز تقلیل می کند دراین تحقیق سیستم ها و راکتورهای تولید کمپوست براساس روشهای مختلف اعمالی مدیریت و کنترل پارامترها موثر در فرایند تولید کمپوست بررسی و تقسیم بندی شده تا درک بهتری ازاین سیستم ها و راکتورها جهت استفاده بهینه از آنها صورت گیرد با توجه به پارامترهای موثر در فرایند کمپوستینگ دما رطوبت ساختار هندسی راکتورها و توده سیستم هوادهی راکتورها و سیستم های تولید کمپوست به انواع AAS,PAS,CHFC, CTD , lSR, PSR, FSRp, FTR, SHR تقسیم می شوند بررسی ها نشان داد که راکتورها با کنترل دما و تلفات گرمایی مخصوص نوع CHFC بهتر از سایر راکتورهای قابلیت شبیه سازی فرایند ها در مقیاس واقعی را دارند.