سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی مومنی – کارشناس ارشد شیمی – شرکت ایساکو
مجید لطفی حقیقت – کارشناس مهندسی متالورژی – شرکت ایران خودرو دیزل
مهدی انصاری فرد – کارشناس خودروهای دوگانه سوز – شرکت مهندسی توسعه فناوری پردیس

چکیده:

با عنایت به تحولات چشمگیر در صنعت خودروسازی و استفاده از سوخت های جایگزین در بخش حمل و نقل و موفقیت شرکت های خودروساز کشور در استفاده از سوخت جایگزین درانواع خودروهای سواری و کار بجای بنزین و گازوئیل به عنوان یکی از سوختهای آلاینده ودر عین حال با ارزش به گاز طبیعی، کاربرد وسیع مخازن CNG و مسائل مربوط به آن از جمله خوردگی مخازن نامبرده به عنوان یکی از دغدغه های اساسی صنعتگران و کاربران مطرح می باشد. استفاده از گاز طبیعی به صورت سوختی با آلودگی کم ، نسبت به بنزین ، گازوئیل و پروپان بصورت روزافزون در سطح دنیا در حال افزایش است . دلایل اصلی استفاده از این سوخت در بعضی از کشورها کاهش هزینه ، کاهش آلودگی و افزایش ایمنی به همراه اطمینان از طولانی بودن مدتمصرف و تامین آن می باشد.پژوهش حاضر سعی بر تحلیل خوردگی های متداول در مخازن گاز CNG دارد. در این مقاله خوردگییکنواخت ، خوردگی حفره ای ، خوردگی توام با تنش (SCC ) در مواردی که مخزن در معرض تعداد زیادی سیکلهای فشار و نیز سیال خورنده قرار می گیرد ،اثر خوردگی گالوانیکی هنگامی که در مخازن تیپI ، II و III فلز تشکیل دهنده مخزن در تماسبا محافظ فلزی خود می باشند ، خوردگی سایشی مربوط به لایه کامپوزیتی مخزن در اثر شرایط محیطی و کاری ،و اثر ترکیبات گاز مانند ترکیبهای گوگرد ، هیدروژن ، دی اکسید کربن و آب بر روی تسریع در عمل خوردگی مورد تحلیل قرار می گیرد و در آخر نیز به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری و کنترل این عوامل خواهیم پرداخت