سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مصطفی مصلح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

بسیاری از بافت های شهری ایران زمانی شکل گرفته اند که هیچ آیین نامه لازم اجرایی برای تحمل نیروهای جانبی ناشی از زلزله تدوین نشده بود دراین راستا حتی درصورتی که ساختمان به درستی طراحی شده باشد ولی دراجرا نقص های یداشته باشد از قابلیت اعتمادکافی برخوردار نخواهد بود ودرواقع نحوه اجرای ساختمان های اسکلت فولادی درعمر مفید ساختمان بسیار تاثیر گذار است هرضعف و نقصی دراین مراحل کاهش عمر مفید ساختمان را منجر می شود و براقتصاد و رفاه جامعه اثرات منفی خواهد گذاشت دراینتحقیق درابتدا به بیان انواع اشکالات در حین ساخت ساختمان های فولادی که درعملکرد صحیح ساختمان دربرابر نیروهای ناشی از زلزله موثر هستند پرداخته می شود و سپس ضمن دسته بندی ضعفها و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارایه می گردد.