سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا رهبری گاوگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در این مقاله به بررسی انواع حملههایی که در شبکه بین خودرویی صورت میگیرد، میپردازیم و در ادامه به روشهای مقابله با یکی از این نوع حملهها که حمله کاذبsybil) نام دارد میپردازیم. در این شبکهها، خودروها اطلاعاتی نظیر وضعیت خود وجاده، موقعیتهای خطرناک و حادثه ساز و … را در قالب پیام بین یکدیگر رد و بدل میسازند. بدیهی است صحت پیامهای ارسالی در این شبکهها از اهمیت بالایی برخورداربوده و انتشار اطلاعات نادرست علاوه بر کاهش کارایی این شبکهها حتی ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد. از این رو توجه بسیاری از مراکز دانشگاهی و نیز صاحبان صنایع به تامین امنیت در این شبکهها معطوف گشته است. یکی از روشهای امنکردن شبکههای بین خودرویی شناسایی خودروهای بدرفتاری است که اقدام به انتشار پیامهای نادرست مینمایند، با شناسایی و خنثی نمودن این گونه حملهها کارایی شبکه بالا میرود. به همین منظور این مقاله انواع روشهایی که میتواند این حمله مهم و حیاتی را کشف کند را بیان میکند و در ادامه روشی برای تشخیص این حمله پیشنهاد شده است که با استفاده از اندازهگیری شدت سیگنال در سمت گیرنده و مقایسه این مقدار در فرستنده این حمله شناسایی میشود