سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد قره محمدی – دانشگاه آزاد
فرید قره محمدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به علت عدم توانایی مادرحال حاضر به تولید نرم افزار بدون خطا تحمل خطای نرم افزار به عنوان یک نکته مهم درسیستم های نرم افزار ادامه خواهد داشت علت ریشه ای طراحی خطاهای نرم افزار پیچیدگی های این سیستم می باشد وجود مشکلات درساخت نرم افزار صحیح ارزیابی صحت نرم افزار برای سیستمهای پیچیده بسیار سخت می کند این مقاله یک بررسی از تحمل خطای نرم افزار درمحیط نرم افزاری تک نسخه ای و محیط نرم افزاری چند نسخه ای را انجام داده که ما بیشتر درمورد محیط نرم افزاری تک نسخه ای صحبت می کنیم و تکنیکهایی را معرفی می کنیم که میتوان توسط این تکنیک ها سیستم را با تشخیص خطا های مختلف عاری از خطا کرد و تحمل خطای نرم افزار تک نسخه ای را افزایش داد.