سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم بهاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری
امیر جدائی –
سینا جلیل پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معماری

چکیده:

پروژه حاضر با تکیه برمفاهیم توسعه پایدار و اهمیت ان درجهان امروز میزان انطباق پذیری معیارهای توسعه ی پایدار را درمعماری کاشان نمونه موردی مسجد مدرسه آقابزرگ کاشان مورد بررسی قرار داده و با معرفی معیارها و ضوابط کلی مطرح در طراحی معماری پایدار از قبیل بهره گیری ساختمان های بومی از مصالح محلی دردسترس کاربرد محلی تجدید پذیری منابع انرژی توجه فعالیت های ساختمانی به بازیافت و احترام به طبیعت را مورد بررسی قرارمیدهد دراین راستا میزان بهره گیری این بنا از راه کارهایی چون الگوگیری از معماری بومی منطبق براصول طراحی پایدار طراحی اقلیمی تکنیک ها و فن ساخت مصالح گرمایش و سرمایش میزان نور و روشنایی و .. به دو روش توصیفی به شیوه کتابخانه ای و تحلیلی به شیوه پیمایشی بررسی گردید و این نتایج حاصل گردید که در دستیابی به یک فرم ساختمانی پایدار و انعطاف پذیر بنای مسجد مدرسه آقابزرگ کاشان به عنوان یک نمونه موفق دربهره گیری از اصول معماری پایدار درجهت پاسخگویی به شرایط اقلیمی منطقه طراحی گردیده است.