سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر احمدی آسور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزورا

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی میزان رعایت مبحث ۱۴مقررات ملی ساختمان دراماکن مسکونی شهرسبزوار می باشد روش این بررسی بصورت مقطعی ودرشهرستان سبزوار انجام گرفته است جهت انجام بررسی ابتدابامراجعه به مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان موضوع تاسیسات گرمایشی تعویض هوا و تهویه مطبوع تهیه شده توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ساختمان مواردی که بیشتر درساختمان های امروزی عدم رعایت آنها به چشم می خورد و قابل توجه می باشد انتخاب و سپس درقالب چک لیستی تنظیم و برای ۲۰۰ مورد ازساختمان های سطح شهر تکمیل گردید. براساس نتایج بدست آمده در۴۰درصد مواد ساختمان ها از تهویه طبیعی مناسبی برخوردار نبوده و همچنین در۸۰درصد موارد تعویض هوا بصورت مکانیکی انجام نمی گیرد