سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیلوفر مجیدزاده – کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران

چکیده:

در دنیای متنوع و پیچیده امروز چگونه آموختن به دیگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال یک معلم نیازمند مجموعه ای از فنون و مهارت هایی است که بدون آن عوامل نمی تواند در امر آموزش مؤثر باشد هر چند که ویممکن است به دانش حرفه ای خود یعنی دروسی که تدریس می کند تسلط کافی داشته باشد ولی ناتوانی وی در امر عدم شناسایی موقعیت های یادگیری فراگیرانش و استفاده نکردن از روش های مطلوب و مناسب آموزشی موجب می شود کهشایستگی و توانایی های وی در شغلش به طور کامل تحقق پیدا نکند. از این رو آشنایی معلمان با اصول یادگیری فراگیران وروش های تدریس مناسب می تواند عملکرد آن ها و کسانی که به نحوی در کار تعلیم و تربیت هستند را ارتقاء دهد.