سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد هادی میر جلیلی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
الهه میرجلیلی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

توسعه اقتصادی و اجتماعی و راههای رسیدن به آن امروزه مشغله فکری بسیاری از اقتصاددانان سیاستمداران و جامعهشناسان میباشد. انرژی از مواد ضروری برای توسعه اقتصادی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است و وجود انرژی مستمر، پایدار و اقتصادی لازمه هرگونه توسعه و رشد اقتصادی میباشد در کشور ما تکیه اصلی سیستم به استفاده از منابع رو به زوال نفت وگاز است وبه دلیل نامحدود بودن منابع انرژی فسیلی باید به دنبال جایگاهی برای انرژی تجدیدپذیر نو در مصرف کلیه انرژی جهانی در طول دهههای آتی بود. سیستم فتوولتائی سیستمی است که در آن انرژی خورشیدی جهت اهدافی خاص به نیروی الکتریکی تبدیل میشود دو نمونه از موارد مورد استفاده این سیستم پمپهای فتوولتائی و چراغهای خورشیدی است. در این مقاله به معرفی انرژیهای تجدیدپذیر نو: انرژی خورشیدی, انرژی بادی و استفاده از انرژی فتوولتائی(برق خورشیدی) و بررسی مسائل پیرامون آن میپردازیم. بررسی مباحث نشان میدهد که نقاطی از ایران مستعد برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میباشند که میتوان با شناسایی دقیقتر و بهرهگیری از آنها مزایایی غیرقابل انکار آنها در زمینه بهبود محیط زیست کمک گرفت