سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خفاجه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی
احمد بناکار – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
علی متولی – دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دان

چکیده:

با توجه به اینکه بیشترین انرژی مصرفی در بخش کشاورزی مربوط به خشک کردن محصول می باشد؛ محاسبه انرژی مصرفی هر خشک کن حائز اهمیت است. در این مطالعه میزان انرژی مصرفی، انرژی مخصوص و بازده حرارتی خشک شدن لایه های هویج با بکار خشک کن مایکرووی بررسی شد. آزمایش ها د ر۴ سطح توان مایکروویو ( ۱۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۷۰۰ وات) و ۴ سطح ضخامت محصول ( ۳ و ۵ و ۷ و ۹ میلی متر) بررسی شدند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که کمترین و بیشترین میزان انرژی مصرفی به ترتیب در توان ۵۰۰ وات و ضخامت ۳ میلیمتر و ۱۰۰ وات و ۹ میلیمتر بود. تغییرات انرژی مخصوص مورد نیاز روندی مشابه با انرژی مصرفی داشت. بازده حرارتی ( بازده مصرفی گرما) با افزایش توان مایکروویو افزایش می یابد. این افزایش توان م یتواند به دلیل اتلاف کمتر اشعه مایکروویو در توان بالاتر نسبت به توان پایین تر باشد. همچنین بیشترین بازده حرارتی مربوط به توان ۵۰۰ وات و ضخامت ۳ میلیمتر می باشد. با مقایسه ی انرژی مصرفی، انرژی مخصوص مصرفی و بازده حرارتی بهترین توان برای خشک کردن لایه های هویج در توان ۵۰۰ وات و ضخامت ۳ میلیمتر بدست آمد.