سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مشایخی راد – دانشجوی دکتریمکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استادتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعلی محمد برقعی –
حسین باخدا – مربی و بورسیه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

صنعت خوراک طیور ایران به عنوان یکی از شاخه های صنایع تبدیلی کشاورزی هم اکنون از راندمان و بازدهی کافی برخوردا رنیست چرا که توسعه و تحقیق دراین بخش مهم از صنایع تبدیلی کشاوریز مورد توجه نبوده است تجربه چنددهه گذشته درعرصه های بین المللی نشان داده است که افزایش راندمان رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به اندازه زیادی به استفاده درست و منطقی ازمنابع انرژی ارتباط دارد صنعت خوراک طیور هم ازاین قاعده مستثنی نبوده و جهت استفاده بهینه از انرژی درطوی فرایند تولید نیاز به مدیریت صحیح مصرف انرژی دارد نقطه شروع برای دستیابی به حالت بهینه مصرف دریک واحد صنعتی اطلاع از میزان مصرف انرژی درقسمت های مختلف آن می باشد دراین تحقیق با مطالعه موردی درشرکت دان و علوفه شرق میزان مصرف انرژی به تفکیک برای قسمت های مختلف شرکت شامل مراحل خطوط تولید سیلوها سردخانه ساختمان اداری محوطه و نگهبانی مشخص گردید همچنین کل مصرف ویژه ی انرژی برای محصولات کارخانه محاسبه شد نتایج تحقیق نشان داد که سهم مصرف انرژی مراحل پلت و اسیاب از سایرقسمت های خطوط تولید بیشتر می باشد.