سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

لایه اکسیدی تشکیل شده بر روی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد، باعث کاهش هدایت الکتریکی و در نتیجه کاهش بازدهی می شود. هدایت الکتریکی فولادهای زنگ نزن فریتی مورد استفاده به عنوان صفحات اتصال دهنده را می توان با استفاده از یک لایه پوشش رسانا و محافظ بهبود داد. در این پژوهش فولاد فریتی زنگ نزن AISI 430 به روش سمانتاس یون فشرده در یک مخلوط پایه پودر کبالت پوشش داده شد. برای ارزیابی هدایت الکتریکی و انرژی اکتیواسیون هدایت الکتریکی از تست اکسیداسیون همدما در دمای ۷۰۰ºC به مدت ۲۰۰ ساعت استفاده شد. نتایج نشان داد که تشکیل اسپینل های MnCo2O4 و CoCr2O4 و CoFe2O4 و Co3O4 در طول اکسیداسیون همدما موجب افزایش هدایت الکتریکی و کاهش انرژی اکتیواسیون هدایت الکتریکی نمونه های پوشش داده شده (۰/۰۳eV) نسبت به نمونه های بدون پوشش (۰/۰۳۹eV) شد.