سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر نوروز زاده – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – دکتری مهندسی اکتشاف معدن عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مسلم جهان تیغ – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

روش مغناطیس سنجی یکی از روش های ژئوفیزیکی محسوب می شود که برای مطالعه کانسارهایی از خاصیت مغناطیسی دارند، به کار می رود. با توجه به اینکه در محدوده مورد مطالعه رخنمون هایی از هماتیت و مگنتیت دیده شده است. بنابراین یکی از روش های ژئوفیزیکی مناسب در مطالعه اندیس معدنی علی بیگ بردسکن روش مغناطیس سنجی می باشد. محدوده معدنی علی بیگ در استان خراسان رضوی و در غرب شهرستان بردسکن قرار گرفته است. روش انتخاب شده برای تفسیر داده های مغناطیسی در این منطقه واهم آمیخت ویلر می باشد. نتایج حاصله در این محدوده ۳ آنومالی آهن به همراه مس را نشان می دهد و عمق آنومالی با استفاده از این روش ۱۵ تا ۳۰ تخمین زده شده است.