سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسعید حسینی – کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان
اژدر شمخانی –

چکیده:

هدف این پژوهش شناخت و معرفی مهمترین خواسته ها و دغدغه های شهدادر زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است جامعه آماری این پژوهش کل وصیت نامه های به جامانده از شهدای شهرستان همدان می باشد بدین منظور وصیت نامه های ۱۰۰ نفر از شهدا شهرستان همدان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوی مهمترین اندیشه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان شناسایی گردید برای تجزیه و تحلیل یافته ها آمار توصیفی به کار رفت نتایج پژوهش نشان داد مهمترین خواسته شهدا در زمینه سیاسی حمایت از ولایت فقیه در زمینه اقتصادی رفع وابستگی کشور از بیگانگان درزمینه فرهنگی لزوم شناساندن صحیح اسلام به مردم و درزمینه اجتماعی محبت و احترام به والدین و اعضا خانواده بوده است.