سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی قجاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیاوش ضمیران – کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک

چکیده:

طراحی منطقی فضاهای زیرزمینی پایدار شده با استفاده ازمهارها نیازمند بررسی جامع مهار برپایداری جدارتونل می باشد دراین تحقیق تحلیل عددی با روش تفاضل محدود با استفاده ازنرم افزار FLAC انجام شده تا ازطریق آن بتوان اثرمهارها برپایداری تونل را بررسی کرد نتایج براساسمدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر – کولمب معرفی شده است درمطالعات انجام شده رفتا رتونل با حضور و بدون حضور مهارها با هم مقایسه شده است تنش ها نواحی پلاستیک و جابجایی ایجاد شده درتونل و مهار مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد تسلیح سطحی حائل تونل و نصب مهار به نحو قابل ملاحظه ای مقادیر جابجایی راکاهش میدهد همچنین محل نصب مهارها برنحوه تغییر شکل تونل تاثیر گذار است.