سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی کافی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان
هادی خدام عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان – گرایش سازه

چکیده:

امروزه مهاربندهای فولادی کاربرد روزافزونی در احداث سازه های ساختمانی و صنعتیدارند درسالهای اخیر تحقیقات زیادی درمورد عملکرد و رفتار این نوع سازه ها در حالت های ارتجاعی و خمیری انجام شده است که نتایج حاصل دربهبود ضوابط طراحی و چگونگی اجرای آن ها موثر بوده است اخیرا کاربرد مهاربندهای خارج از مرکز با توجه به رفتار لرزه ای مناسب آنها درسازه توصیه می شود همچنین با توجه به توصیه آیین نامه ۲۸۰۰ که استفادها ز قابهای خمشی فولادی متوسط را در ارتفاع های بالاتر از ۵۰ متر ممنوع کرده است استفاده ازسیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند هم محور یا برون محور اجتناب ناپذیر بنظر می رسد اما با توجه به اختلاف ماهیتی که در رفتا راین دو سیستم وجود دارد اثر متقابل آنها بریکدیگر سبب بروز نیروهای ثانویه ناشی از اندرکنش آنهادر کل سیستم می شود لذا شناخت رفتار توام قاب خمشی و مهاربند در زلزله با در نظرگرفتن ارتفاع ساختمان و بررسی میزان مشارکت هریک از دو سیستم درجذب و استهلاک انرژی زلزله و همچنین تاثیر متقابل هریک از دو سیستم برروی یکدیگر ضروری است.