سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
علی نقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
رضا نادری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

چکیده:

عموماً در تحلیل لرزه ای سازه ها با تکیه گاه صلب از اثرات اندرکنش خاک- پی- سازه و تاثیر آن بر روی تغییرمکان طبقات و نیروهای داخلی چشم پوشی می شود. نوع خاک وانعطاف پذیری پی از جمله عواملی می باشند که می توانند تا حدودی نتایج تحلیل استاتیکی سازه را تحت تاثیر قرار داده و اندرکنش خاک- پی- سازه را ایجاب نمایند. در این راستا مطالعاتی توسط محققین برای تعیین این اثرات انجام شده است. در این مقاله نیز در جهت بررسی این نتایج سعی شده است تاثیر نوع خاک در روند تحلیل لرزه ای مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور از مدل های سه بعدی ساختمان های فولادی ۴ ۸ و ۱۲ طبقه در مجاورت سه نوع خاک نرم، متوسط و سخت استفاده شده است. مدل ها با استفاده از روش استاتیکی معادل در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش به کمک نرم افزارAbaqus تحلیل شده، و سپس با ارائه جداول و نمودارها ، تغییرمکان طبقات و نیروی محوری ستون ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد اندرکنش خاک- پی- سازه بر روی تغییرمکان طبقه اول تاثیر چشمگیرتری نسبت به سایر طبقات دارد و با افزایش ارتفاع سازه این تاثیر، تا طبقه آخر ادامه می یابد