سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدعلیرضا ناصحی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

جابجایی زمین از مسایل اجتناب ناپذیر در حفاری ها و ساخت تونل ها و فضاهای زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. بطورکلی حفرتونل درهر عمقی از خاک منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها و رها شدن تنش های برجا و نشست سطح زمین می شود که این مسئله در مورد تونل های کم عمق حفرشده در مناطق شهری و بخصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های حفاری ، حفر تونل به روش اتریشی می باشد که سادگی ابزار حفر تونل در آن و انعطاف پذیری این روش در مواجهه با شرایط مختلف ژئوتکنیکی باعث محبوبیت این روش شده است. حفاری تونل یک میدان تنش و کرنش سه بعدی ایجاد می کند و شاهد میزان زیادی ترخیص تنش پیش از عبور جبهه حفاری از محل مورد نظر هستیم. بنابراین برای ارزیابی دقیق نشست ها و تنش های ایجاد شده در اطراف تونل به خصوص در تونل های با روباره کم ضروری است که از مدل های سه بعدی استفاده شود .در این تحقیق با مدل سازی سه بعدی سازه و تونل با نرم افزار اجزای محدود آباکوس ، اثر سازه در تغییر حرکت زمین و نشست سطح در اثر حفر تونل به روش اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است