سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
کمیل کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
وحیدرضا کلاتجاری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

وجود دیوارهای پرکننده آجری و چگونگی اتصال آنبه قاب بتنی بحث بسیار مهم و تعیین کننده در عملکرد سازه در مقابل زلزله است این بحث درسالهای اخیر با توجه به زلزله های پیش آمده و خرابی های حاصل از این زلزله ها اهمیت زیادی پیدا کرده است و مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است وجود دیوارهای پرکننده آجری علاوه بر اثرات مثبت در سازه دارای اثرات منفی نیز می باشد دراین مقاله به بررسی اندرکنش بین قاب بتنی و دیوار پرکننده آجری در یک قاب ۱ دهانه – ۱ طبقه پرداخته خواهد شد به کمک نرم افزار SAP این قاب با قاب بدون دیوار پرکننده مقایسه گردیده است نتایج حاصل بیانگر این است که خاموت برشی موجوددر ستونهای بتنی متصل با دیوار پرکننده آجری جواب گوی برش ایجاد شده در بالا و پایین ستون نمی باشد و باعث شکست برشی و تشکیل مفصل برشی در این نواحی از ستون می شود.