سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عزیزی منش – کارشناس ارشد راه و ساختمان دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از نیروهایی که اثر آن در طراحی درنظر گرفته نمیشود، نیروی عکس العمل بستر است. این نیرو، موجب ایجاد تنش در فونداسیون سازه میشود که در نوارهای طراحی فونداسیون، ایجاد لنگر میکند. این لنگر، پس از توزیع در المانهای سازه، در صورتی که هم جهت با لنگر طراحی آنها باشد، اثر بحرانیتری در اسکلت باربر ساختمان ایجاد میکند، که در محاسبات معمول، در نظر گرفته نمیشود. در این پژوهش پس از اثبات وجود این لنگر، نحوه محاسبه و توزیع آن به کمک روش تحلیل کانی، در سیستمهای سازهای قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی تشریح شد.