سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما قصری – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
محمدعلی قصری – دانشجوی دکتری معماری

چکیده:

هرچند مطالعاتی برمقاومت برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای frp انجام شدهاما رفتار تیرهای تقویت شده با FRP دربرش بطور کامل شناخته نشده است از این رو انجا آزمایشات تجربی و همچنین یافتن روشهای عددی مناسب و مطمئن جهت پیش بینی دقیق رفتار اجزای تقویت شده ضروری به نظر می رسد دراین پژوهش ده تیر با تکیه گاه ساده با نرم افزار اجزای محدود مدلسازی شده است تیر کنترل براساس آیین نامه ACI به گونه ای طراحی شده است که هیچگونه ضعفی در برش ندارد و بصورت خمشی می شکند سپس مقاومت برشی این تیر را با تغییر فاصله آرماتورها به میزان زیادی کاهش میدهیم به گونه ای حالت شکست تیر از خمشی به برشی تغییر کند درمرحله بعد همه تیر ها با یک لایه fRP به ارتفاع ۰٫۵,۰٫۷۵d , d که d ارتفاع تیر است تقویت شده اند درپایان نتایج به صورت نمودار و جدول ارایه شده است ازجمله این نتایج این است که به نظر می رسد روش پیشنهادی آیین نامه Aci که مقاومت برشی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP بدون درنظر گرفتن اندرکنش آرماتور برشی داخلی و ورقهای تقویتی FRP به سادگی برابر مجموع سهم برش بتن آرماتور برشی و FRP می داند در برخی حالات چندان دقیق نیست .