سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام اشتری – استادیار گروه زلزله دانشگاه زنجان
مهران سیدرزاقی – استادیار گروه زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حمید پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

عملکرد بهینه مخازن هوایی آب بعنوان یکی ازاجزای اصلی شبکه های آبرسانی شهری همواره مورد توجه بوده اند د رمقاله حاضر نمونه هایی از مخازن هوایی آب بتنی با درنظر گرفتن نسبت های مختلف ارتفاع به شعاع درمخازن استوانه ای مورد تحلیل دینامیکی قرارگرفته و پاسخ های آنها شامل تغییر مکان حداکثر و تلاطم سطح آب مقایسه شده است در تمام مخازن مدل شده حجم مخزن آب یکسان و مخازن از نوع تک پایه مرکزی با رفتار مصالح خطی درنظر گرفته شده اند رفتار سیال در ون مخزن به روش لاگرانژی و احتساب کامل اندرکنش آب و مخزن و شرایط مرزی حاکم بر آن صورت گرفته و از اثر اندرکنش خاک و سازه صرفنظر شده است.