سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه فرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ار
عبدالرضا مقدسی – استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله اصول کلی اندازه گیری توزیع زمان اقامت (RTD یا Residence Time Distribution) در مدل های مختلف جریان های ایده آل و غیرایده آل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای بیان توابع RTD بصورت پارامترهای آماری مانند زمان اقامت متوسط و انحراف استاندارد از زمان های مختلف (Moments) که دارای یک تابع کلی هستند، استفاده شد. پراکندگی در یک بعد به صورت قانون فیک بیان شده و غلظت ردیاب به صورت تابعی از زمان و فاصله بدست آمده است. همچنین در این تحقیق به بررسی کاربردهای RTD و دلایل ایجاد اختلاط ناقص در صنایع مهم که از لحاظ اقتصادی پراهمیت اند، پرداخته شده است.