سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
احمدرضا یزدانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد شیرآنی آبادی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود هاشمی تبار – دانشجوی دکتری

چکیده:

ظرفیت واحدهای مرغداری گوشتی یکی از فاکتورهای مورد بررسی در تحلیل کارایی و سوددهی می باشد. این طرح در مرغداری های شهرستان نکا و حومه انجام شد. بدین ترتیب آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از کلیه واحدهای فعال و دارای پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال ۱۳۸۹ جمع آوری گردید که یک دوره جوجه ریزی مورد مطالعه قرار گرفت که پس از بررسی و حذف پرسشنامه های ناقص، اطلاعات ۵۰ پرسشنامه نهایی مورد استفاده واقع شد. در این تحقیق، کارایی فنی با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش ظرفیت واحدها با کارایی تکنیکی همبستگی مثبت و معنی دار می باشد