سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جعفری – دانشکده فیزیک – دانشگاه علم و صنعتی ایران
آزاده برجسته – دانشکده فیزیک – دانشگاه علم و صنعتی ایران
اسماعیل اسلامی – دانشکده فیزیک – دانشگاه علم و صنعتی ایران

چکیده:

در این مقاله اثر تغییرات طول دی الکتریک در تخلیه با مانع دی الکتریک در فشار یک اتمسفر گاز آرگون با ولتاژ سینوسی مورد بررسی قرار گرفته است . برای این کار شرایط مرزی و اولیه مناسب در نظر گرفته شده است.بدین صورت مشخصات الکتریکی تخلیه با مانع در الکتریک مانند چگالی جریان چگالی الکترون و یون ارائه شده است.