سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین صهبافر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
ابراهیم اصغری – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مهدی خلیلی نوتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

انتقال آب سد خدا آفرین به اراضی کشاورزی، واقع در استان آذربایجانشرقی از طریق یک کانال اصلی به طول ۱۴۴ کیلومتر انجام می شود. در مسیر این کانال خاکهای آبرفتی ریزدانهای قرار دارد که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد حل شونده به ویژه بلورهای گچ است. با انحلال این مواد در زمین، نشست، ترکها و حفرههای بزرگی پدیدار میشود که پوشش بتنی کانال را دچار آسیب و تخریب می کند. برای مقابله با این مشکل، طرح آب بندی بستر کانال در حال احداث داده شده است تا با کنترل نفوذ آب از خطر انحلال و شستگی جلوگیری شود. برای این منظور از یک لایه ژئوممبرین استفاده میشود که بر روی یک لایه بتن مگر پهن شده و سپس بتن ریزی نهایی صورت میگیرد. در این مقاله، ضمن بررسی وضعیت لایههای خاک بستر کانال، وضعیت انحلال پذیری خاکها بررسی شده و نوع مواد انحلال پذیر تعیین گردیده است. سپس جزئیات اجرایی آب بندی بستر کانال با ژئوممبرین ارائه شده است.