سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم افشاری – استادیارگروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه یک پیل سوختی غشا پلیمری که بخشی از کانال کاتد با یک صفحه تیغهای مسدود شده است، بررسی میشود و تاثیر محدودیت ایجاد شده با نسبتهای مختلف گپ تحلیل میگردد. بدین منظور یک مدل دو بعدی پیل سوختی که بخشی از کانال کاتد مسدود شده در نظر گرفته میشود و با تحلیل عددی، میدان سرعت، نرخ جریان جرم و شار اکسیژن وارد شده به لایه کاتالیست، غلظت بخار آب تولیدی و نسبت گاز ورودی به لایه پخش گاز در شرایط مختلف بررسی میگردد. نتایج بیان کننده این است که کاهش اندازه گپ و/یا افزایش تعداد تیغهها به انتقال گازهای واکنشگر کمک مینماید اما منجر به افزایش افت فشار زیاد میگردد. نسبت گپ نیز به دلیل مقاومت بالای جریان تاثیر قابل توجهی بر افت فشار دارد، اما میتوان این افت را با افزایش تخلخل لایه پخش گاز، کاهش داد.