سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم منشادی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت ک
سید احمد حسینی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت ک

چکیده:

محدوده مطالعاتی کازرون با گسترش قابل ملاحظه سازندهای کارستی و بارش مناسب سالانه ۵۵۸ میلیمتر، دارای کاهش سالانه سطح آب زیرزمینی در آبخوان های آبرفتی (متوسط ۶۰سانتی متر) و آهکی (متوسط ۱۴۰ سانتی متر) خود طی ۲۳ سال (۶۸تا۹۱) می باشد. شواهد موجود بیانگر آن است که پمپاژ بیش از حد چاههای آهکی و آبرفتی، خشکسالی های چند ساله اخیر، انتقال طبیعی آب از طریق سازندهای کارستی به محدوده های مجاور و انتقال آب به شهرهای خارج از این حوضه مهمترین دلایل این تغییرات می باشد. در این مقاله با استناد به شواهد هیدروژئولوژی، ردیابی و بیلان، مسئله انتقال آب طبیعی از این محدوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با تاکید به وجود این انتقال طبیعی راهکارهای لازم جهت جلوگیری از تخلیه بیشتر سفره ها و اصلاح وضع موجود ارائه شده است.