سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا خانه ششدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد
سعید زینالی هریس – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مهطره شکرگزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد
حسین خانه ششدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تجربی نقش نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده رادیاتور اتومبیل پراید و تاثیر پارامترهای مختلف آن بر روی انتقال حرارت سیال داخل رادیاتور پرداخته شده است. نانوسیال مورد آزمایش شامل سیال پایه مخلوط ۴۰/۶۰ اتیلن گلایکول- آب و نانوذرات ۲۰ نانومتری دی اکسید تیتانیوم می باشد. آزمایشات در دبی های (L/min) 8-4 و اعداد رینولدز بین ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ انجام شد. داده های مورد نیاز برای محاسبه انتقال حرارت در محدوده جریان متلاطم و درغلظت های ۰۵/۰ ، ۱/۰، ۳/۰، ۵/۰ و ۸/۰ درصد حجمی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که حضور نانوذرات باعث افزایش ۴۰ درصدی انتقال حرارت در مقایسه با سیال پایه می شوند.