سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری
نسرین جوادچاوشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری
مسعود صمدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

فرآیند مغناطیسی نمودن آب با استفاده از میدان مغناطیسی و بررسی اثرات آن بر مکانیسم های مختلف از مباحث جدید و بحث برانگیز در علوم مختلف است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی انتقال حرارت مبدل پوستهو لوله است. نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده این واقعیت است که استفاده از آب مغناطیسی برای عملیات انتقال حرارت مبدل پوسته و لوله در مقایسه با آب معمولی، با توجه به کاهش ویسکوزیته آب مغناطیسی منجر به افزایش بازدهی اینفرآیند می شود. برای اطمینان در نتایج، آزمایشها چندین بار تکرار شدند و نتایج متوسط گزارش شده اند