سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دربندی – دانشگاه صنعتی شریف
حسین رضا عباسی – دانشگاه صنعتی شریف
مسلم صبوری – دانشگاه صنعتی شریف
رسول خالدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

انتقال حرارت بین دیواره های موازی با یک لایه ی نازک از مایع آرگون که توسط روش دینامیک مولکولی سه بعدی با استفاده از پتانسیل لنارد-جونز بررسی شده است. دیواره های کانال در دمای مورد نظر با استفاده از ترموستات مقیاسی نگه داشته شده است. از دیواره های گرمایی برای شبیه سازی واقعی انتقال حرارت استفاده شده است. شار حرارتی و توزیع دما در نانو کانال هایی با ارتفاع ۹ σ و۳۲σ محاسبه شده است. پرش دمایی در سطح جامد-مایع که به مقاومت کپیتزا(Kapitza resistance نیز معروف است، مشاهده می شود. مطالعات نشان می دهد که طول مقاومت حرارتی در سطح، تابعی از خیسی سطح، فرکانس نوسانات دیواره، دمای دیوار، گرادیان دما و ارتفاع کانال می باشد. یک فرمول برای پرش دمایی به دست می آید که جهت استفاده در شرط مرزی دما درCFDمی باشد.