سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلیمی گچوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر،
سیدمحسن پیغمبرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه مهندسی شیمی ماهشهر
سیدحسن هاشم آبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش شگرف انتقال حرارت در میکروکانال ها باعث شده که ازآنها به عنوان وسایل دفع گرما در تجهیزات میکرو الکترونیک استفاده شود. انتقال حرارت زیاد، اندازه کوچک، نیاز به مقدار کم سیال خنککننده از ویژگی میکروکانال ها ست. انتقال حرارت در میکروکانال ها ممکن است بدلیل محدودیت در هدایت گرمایی آنها محدود شود. از اینرو جهت بهبود انتفال حرارت، افزودن نانو ذره به یک سیال پایه مفید میباشد. این پژوهش مروری است بر تحقیقات انجام شده در زمینه انتقال حرارت جابجایی در میکروکانال ها با استفاده از نانو سیال. همچنین اثر پارامتر های مختلف از جمله نوع نانو ذره، اثر رینولدز و غلظت نانو سیال بر ضریب انتقال حرارت، عدد ناسلت و دمای دیواره که نتایج آن توسط محققان بدست آمده مورد مطالعه قرار می گیرد.