سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افراسیاب رییسی – استادیار دانشگاه شهرکرد
مهدی موجی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین پژوهش پره حلقوی متخلخل تحت انتقال حرارت جابجایی آزاد مورد مطالعه قرارگرفته است معادله انتقال حرارت با استفاده از تعادل انرژی برروی یک قطعه پره متخلخل بدست آمده و ارتباط بین ماده متخلخل و سیال با استفاده از فرمول دارسی استخراج گردیده است با استفاده از یک سری ساده سازی ها مقادیر اعداد دارسی ریلی Kr و یک سری نسبت های هندسی درضریبی به نام C خلاصه شده و تاثیر آن برروی انتقال حرارت پره مورد بررسی قرارگرفته است شرایط مرزی مورد استفاده شرایط مرزی رایج پره با طول بینهایت پره با انتهای عایق و ضریب انتقال حرارت جابجایی معلوم درلبه پره بوده است برای حل عددی مساله روش رانگ کوتا به عنوان روشی مشهور برای حل معادلات غیرخطی مورد استفاده قرارگرفته است.