سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر خشابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفر علی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی عبدل زاده – استادیار مهندسی مکانیک،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

ترانسهای کامپکت برای خطوط انتقال قدرت متوسط (۳۱۵kWH1600kW به کارگرفته می شوند این ترانسها تلفات درشبکه های قدرت را درمقایسه با ترانسهای هوایی کاهش میدهند از عمده ترین مشکلات ترانسهای کامپکت تهویه نامناسب هوای درون اتاقک و خنک کاری ترانس می باشد لذا دراینتحقیق انتقال حرارت اتاقک یک ترانس کامپکت دردماهای مختلف ترانس و محیط مورد بررسی قرارگرفته است شبیه سازی اتاقک و جریان هوای داخل آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام پذیرفته است درحل عددی ترانس به عنوان یک منبع حرارتی دما ثابت و دیواره های اتاقک بصورت عایق درنظر گرفته شده اند توزیع سرعت فشار ودمای هوای داخل اتاقک پس از حل عددی معادلات پیوستگی مومنتوم و انرژ یدریجان اشفته با استفاده از مدلk- e درشرایط مختلف تعیین شده استنتایج نشان داد که تهویه هوای درون اتاقک برای خنک کاری ترانس مناسب نمی باشد لذا می بایست یک بازنگری درطراحی محلهای ورود وخروج هوای اتاقک صورت پذیرد.