سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد محرمی – دکتری پزشکی عمومی، رییس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح،استان زنجان
محمدعلی سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت اجرایی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه

چکیده:

عدالت اجتماعی از مهمترین ارکان توسعه پایدار به شمار میرود که حوزه سلامت و صنعت بیمه در تحقق این امر نقش بسیار مهمی ایفا میکنند و این مقاله در پی پاسخ به این سوالات که انتظارات واقعی مردم از بیمه درمان تکمیلی چیست و جایگاه فعلی بیمه هانسبت به انتظارات مردم کجاست و اینکه چشم انداز آرمانی یک بیمه تکمیلی را چگونه و به چه روش علمی میتوان ترسیم کرد آغازگردید به منظور کنکاش درباره انتظارات مردم تعداد ۲۱ معیار با نظر کارشناسان آگاه در حوزه بیمه و مدیران سازمان ها انتخاب شد . به همین خاطر این معیار ها توسط ۰۸ نفر که به روش نمونه گیری ساده طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند ، نظرخواهی گردید و ۷ مورد مهم آن انتخاب و با روشfuzzy AHP وزن دهی شدند و با روش درجه امکان پذیری رتبه بندی گردیدند که نتایجحاصل به شرح زیر بود : ۲- سقف تعهد بیمه ۱- تعداد پزشکان متخصص طرف قرارداد ۳- پرداختی بیمه از بابت هزینه بیماران بستری شده ۴- میزان داروهای تحت پوشش قرار گرفته توسط بیمه ۵- فرانشیز پرداختی بیمار ۶- فاصله پرداخت هزینه فاکتورمراکز غیر طرف قرارداد از زمان ارائه ۷- پرداختی بیمه شده بعنوان حق عضویت. با بدست آوردن این رتبه بندی ، علاوه بر تعیین اولویت انتظارات مردمی جهت بهره برداری استراتژیک ، بیمه های موجود ارائه دهنده بیمه درمان تکمیلی نیز بر اساس وزن معیارهای بدست آمده از روشfuzzy AHPبا روشTOPSIS رتبه بندی شدند ، اطلاعات بیمه ها از طریق همکاران شاغل و سایت – های اینترنتی هرکدام از سازمان ها جمع آوری گردید ،که نتایج حاصله عبارت بودند از : ۲- بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱ بیمه ایران ۳- بیمه بهداشت و درمان صنعت نفت ۴- کارت بیمه طلایی فرهنگیان ۵- بیمه دانا ۶- سایر بیمه ها . نتایج بیانگر این مطلب بود که با تغییر سیاست های مدیریتی عرضه میتوان در مدت نسبتا کوتاه ،نقاطی را که نسبت به آن توجه کمتری میشد را شناسایی کرد و بهبود بخشیم.