سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی رستگار مقدم ابراهیمیان – پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
مجید حبیبی – عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
سینا صمدی – سرپرست گروه اقلیم شناسی پژوهشکده اقلیم شناسی
جواد عابدینی – کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

شناخت و پیش بینی اثر شرایط جوی درگسترش و انتشار آلاینده ها ی جوی ناشی از فرایندهای کمپوست و پسماند در مدیریت پسماند مخصوصا برای شهر مقدس مشهد بسیار حائز اهمیت است هدف این تحقیق شناخت و بررسی پارامترهای جوی و تاثیر آن ها بر انتشار آلودگی به سمت شهر مشهد و مدیریت و برنامه ریزی بهینه فعالیت های آلاینده در جهت کاهش این انتشار می باشدمحدوده موردم طالعه منطقه صنعتی شماره یک بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و مناطق اطراف آن شامل شهر مقدس مشهد می باشد دراین مقاله از داده های ایستگاه هواشناسی خودکار نصب شده در منطقه بازیافت در طول سال ۸۹ با بررسی سمت و سرعت باد ترسیم گلبادهای مختلف دیگر نمودارهای هواشناسی و خروجی های مدل های هواشناسی منطقه ای استفاده شده است. تحلیل کیفی و کمی نظرات ساکنان مناطق اطراف منطقه بازیافت شهرک ابوذر، شهرک طرق ده غیبی و تپه سلام که درپرسشنامه تهیه شده در راستای تحقیقات میدانی منعکس گردیده است حاکی از آن است که درمناطق مسکونی شمال شمال غرب شمال شرق منطقه بازیافت و شهر مشهد به هنگام شب نسبت به روز بوی نامطبوع از شدت بیشتر و آزار دهنده ای برخوردار بوده و به هنگام پیش از ظهر کمترین شدت بو استشمام می شود طبق نظر پرسش شوندگان درکلیه مناطق نسبت به سالهای قبل کاهش شدت بو مشهود است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که احتمال انتشار آلاینده ها به سمت شهر درشب هنگام ۸ شب تا ۷ صبح بیشترین مقدار و در پیش از ظهر ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر کمترین مقدار را دارد.