سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا اجودانیان – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
شهاب ربانی – کارشناسی ارشد سازه
محسن اعتمادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خطوط ریلی که عمدتا به موازات سطح زمین و یا طول زیادتر درمقایسه با عرض احداث می گردند دارای وجه تمایزی نسبت به سایر سازه ها در برابر خطر زلزله می باشند اثر زلزله برروی این خطوط باعث تغییر شکلها و تغییرمکانهای آنی روسازی میگردد این تغییر شکلها منجر به خروج از خط قطار و عدم بهره برداری از کل خط می شود درحدود ۷۳ درصدشبکه خطوط ریلی کشور از مناطقی با خطر وقوع زلزله بالا عبور می نمایند لذا دراین مقاله سعی بر آن شده تا خطوط ریلی با تراورسهای چوبی و بتنی با ضریب سختیهای مختلف با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ANSYS12 با استفاده از تئوری جرم و فنر و استهلاک مدل سازی و تحلیل دینامیکی گردد با توجه به نوع آنالیز دینامیکی از یک شتابنگاشت مبنا استفاده شده است