سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم صدری – کارشناس ارشد
محمد ابراهیمی – استادیار پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم و تحقیقات فناوری تهران

چکیده:

درپژوهش حاضر انتشار امواج اکوستیک درتقاطعی از میدان جت که در آن مشخصه های آکوستیک خطی وهمگن هستند مورد بررسی قرار میگیرد مشخصه های آکوستیک دردوردست جت با ماخ ۰/۶ و ۰/۸۵ درمیدان فرکانسی و با استفاده از رابطه هلمهولتز با روش المان مرزی محاسبه شدند با توجه به نتایج کسب شده روابط انتگرال سطح حساس به انتخاب سطح کنترل بخصوص در مواردی که میدان متشکل از منابع صوتی غیرخطی باشد است با این حال با وجود استفاده از داده های محدود تجربی در محاسبات مربوط به جت روند نتایج مشابه با نمودارهای تجربی بخصوص در فرکانس های پایین می باشد و درفرکانس های بالاتر به دلیل وجود منابع تولید نویز یا همان پارامترهای غیرخطی درخارج از سطوح کنترل انتخاب شده نیاز به گسترش مرزهای سطح کنترل به خارج از محدوده مورد نظر احساس می شود.