سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان عزیزی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدمهدی خطیب – دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
ایرج قربانی قشقایی – اداره زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

بدلیل نقش شکستگی ها در تخلیه طبیعی، بازیافت ثانویه و بالاخره بازیافت نهایی هیدروکربورها از میدان نفتی در این پژوهش برپایه روش RFF انبوهی شکستگی ها در راس سازند آسماری در این میدان مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید اعوجاج محور تاقدیس سبب افزوده شدن مولفه جدیدی از شکستگی Post-folding متاثر از اعواج محور تاقدیس به شکستگی های Syn-folding و Per-Folding در روی راس سازند آسماری گردیده است. از طرف دیگر این پژوهش نشان داد که بخش شرقی از یال جنوبی و بخش میانی به ترتیب با میزان RFF 5/46 ،۲/۵۶ ازلحاظ کمیت وجود شکستگی، این دو ناحیه نسبت به سایر نواحی تاقدیس از پتانسیل بالاتری برخوردار می باشند که در صورت مناسب بودن سایر عوامل جهت حفاری ها جدید می توانند مورد توجه قرار گیرد.