سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث السادات حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، کرمان
وحید ستاری نائینی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

این مقاله طرحی را برای فریمهای صوتی انباشتی جهت تولید کردن سربار VoIP طراحی نموده است برای ضمانت کردن کیفیت فریمهای صوتی انباشت ماتاخیر انباشت واتلاف بسته را که ازطریق جریان اضافی میانگین حرکت نامنظم اتفاقی بوجود آمده درنظر میگیریم نتایج تحلیل کارکرد نشانمیدهند که طرح پیشنهاد شده بطور موثری سربارهای VoIP را بدون تجزیه ی کیفیت بکارگیری صوتی کاهش میدهد