سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
محراب مدهوشی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
میرمجید ذبیح زاده – استادیار گروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر امیدوار – استادگروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به دانسیته بالای فراورده های چند سازه چوب – پلاستیک بالای ۱ گرم برسانتی مترمکعب و سنگین بودن این فراورده ها که باعث ایجاد محدودیت در کاربرد آنها شده است دراین مطالعه از الیاف کاه برنج که در مقایسه با الیاف چوب دانسیته پایین تری دارنددر ساخت چوب – پلاستیک استفاده شد تا به چند سازه هایی با دانسیته پایین تر دست یابیم برای ساخت چند سازه ها از ۴۵ ، ۶۰ و ۷۵ درصد الیاف کاه برنج در دو اندازه ۴۰ -۲۰ مش به عنوان ذرات درشت تر و ۶۰-۴۰ مش به عنوان ذرات ریزتر در ترکیب با پلی پروپیلن pp استفاده شد. چند سازه ها با روش اختلاط مذاب و با استفاده از دستگاه اکسترودر در ۶ تیمار ساخته شدند. دانسیته نمونه ها از تقسیم وزن به حجم نمونه ها در حالت کاملا خشک به دست آمد. نتایج نشان داد با افزایش درصد الیاف کاه دانسیته چند سازه ها افزایش یافت و بطور کلی چند سازه های دارای الیاف درشت تر دانسیته بالاتری در مقایسه با چند سازه های دارای الیاف ریزتر داشتند.