سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا کامکار – دانشگاه تهران, دانشکده محیط زیست
محمد علی عبدلی – دانشگاه تهران, دانشکده محیط زیست
علی پورکریمی – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست

چکیده:

استفاده از سوخت های حاصل از پسماند (RDF ) راه حلی قابل توجه برای کاهش مصرف انرژی های فسیلی, کاهش تولید گازهای گلخانه ای, کاهش مشکلات زیست محیطی و مشکلات مربوط به مدیریت پسماندهای شهری (MSW) می باشد. در این تحقیق به بررسی امکانپذیری استفاده از RDF شهری شهر شیراز به عنوان بخشی از سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان فارس نو پرداخته شده است. برای این منظور عملیات نمون هبرداری از پسماندهای شهری شهر شیراز در چهار فصل سال انجام گرفت و با توجه به نتایج کمی و کیفی بدست آمده، ارزش حرارتی و میزان انرژی قابل استحصال از آن در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که کاغذ و کارتن، فلزات و شیشه از جریان پسماندها حذف گردند و مواد فسادپذیر به همراه انواع پلاستیک ها به منظور تولیدRDF وارد مرحله تصفیه مکانیکی- بیولوژیکی گردند، از لحاظ فنی توجیه پذیر است و م یتوان RDF با رطوبت ۲۰% باارزش حرارتی ۲۲/۸ مگاژول به ازای هر کیلوگرم تولید نمود. از نظر اقتصادی هزینه تولید هر کیلوگرم RDF و ۸۵/۲ ریال و هزینه حمل تا محل کارخانه سیمان ۸۵/۷ ریال برآورد گردید، که در صورتی که یارانه به سوخت کارخانه تعلق نگیرد، در این صورت استفاده از RDF برای سوخت کارخانجات سیمان توصیه می گردد و در مورد کارخانه سیمان فارس نو می تواند روزانه ۷۵/۸۰۶/۳۷۷ ریال صرفه جویی به دنبال آورد.