سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاتح معزی – کارشناس ارشد اکولوژی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانش
آرش جوانشیر – هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
سهیل ایگدری – هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران
هادی پورباقر – هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه جذب زیستی فلزات روی (Zn) و کروم (Cr) توسط دوکفه ای Anodonta cygnea در محیط آبی آلوده بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی توان بالای صدف در جذب فلزات (۸۰%) از محیط آبی بود. کاهش غلظت فلز روی نسبت به کروم در طول مدت ۹ روز بیشتر بود (α=۰/۰۵; P < 0/000). در ۳ روز اول نرخ جذب فلز روی بیشتر از کروم بود (α=۰/۰۵; P = 0/001)، اما در ۶ روز بعد نرخ جذب کروم بالاتر بود (α=۰/۰۵; P < 0/015). با توجه به نتایج صدف A. cygnea به عنوان ابزاری مفید در پالایش فلزات سنگین از محیط های آبی آلوده پیشنهاد می شود.