سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه پیچان – دانشجوی کارشناسی ارشدشیمی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان،
مرضیه مهدویان – کارشناسی شیمی نساجی
حسین ملاحسینی – مدرس دانشگاه یزد
سیدمنصور بیدکی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

در تحقیق انجام شده به بررسی امکان چاپ و نیز کسب شرایط بهینه جهت چاپ کالای نایلونی با استفاده از دورنگزای طبیع پوست گردو و اسپرک و در دوغلظت ۲۰ و ۶۰ گرم برکیلو گرم و نیز با استفاده از سه غلظت دهنده آلجیناتسدیم ، امولسیون و غلظت دهنده مصنوعی و نیز با دندانه های مختلف و تحت شرایط مختلف از لحاظ زمان و دمای تثبیت پرداخته شد. نمونه های چاپ شده پس از تثبیت شستشو گردید و ثبات های شستشویی اندازه گیری شد. همچنین بااستفاده از دستگاه اسپکتروفتو متر انعکاسی ، اطلاعات انعکاسی نمونه ها ارزیابی گردید.نتایج حاصل بیان گر قابلیت چاپکلالی نایلونی به کمک رنگزاهای طبیعی یاد شده با کیفیت مناسب میباشد. همچنین مشخص گردید که استفاده از بخار اشباء و زمان ۱۰ دقیقه تثبیت حالت بهینه میباشد. کاربرد تیو اوره در بهبود راندمان چاپ و تثبیت تاثیر چندانی نشان نداد ولی استفاده از دندانه های مختلف بر جذب و نیز فام رنگی حاصل تاثیر مشهودی دارد