سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نجمه هادی – کارشناس ارشد (گیاهان دارویی) استاد مرحوم و دانشیار دانشکده کشاورزی، دا
رضا امیدبیگی – کارشناس ارشد (گیاهان دارویی)، استاد مرحوم و دانشیار دانشکده کشاورزی، د
احمد معینی – کارشناس ارشد (گیاهان دارویی)، استاد مرحوم و دانشیار دانشکده کشاورزی، د

چکیده:

گیاه باریجه، از گیاهان ارزشمند دارویی- مرتعی بومی کشور است که به دلیل برداشت های بی رویه و نامناسب از عرصه های طبیعی و داشتن مشکل تکثیری در حال انقراض می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که جوانه انتهایی حاصل از گیاهان باریجه را می توان در محیط کشت MS حاوی BA (2mg L-1) در دمای ۲±۲۵ درجه سانتیگراد و تحت فتوپریود ۱۶ ساعته به مدت تقریبا ۵ ماه و از طریق ۴ زیرکشت به صورت فعال (دارای قابلیت تولید برگ) نگهداری کرد. دمبرگ های حاصل از جوانه انتهایی گیاهان مزرعه ای کشت شده در شرایط درون شیشه ای، ریزنمونه های بسیار مستعدی برای کالوس زایی بوده و در محیط کشت B5 حاوی (فرمول در متن اصلی مقاله) بهترین کالوس زایی را از نظر کمی و کیفی داشتند.