سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریده عتابی – دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران
خسرو برزگر – دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سجاد رحیمی –

چکیده:

نیروگاه‌های زباله سوزی دارای مزایای زیادی همچون عدم نیاز به اراضی زیاد برای دفن زائدات، عدم آلایندگی محیط زیست، تولید انرژی الکتریکی و حرارتی در مقیاس نیروگاهی و امحاء زائدات می باشد. از این رو کاربرد نیروگاه‌ها ی زباله سوز در جهان در حال گسترش می باشند. در این مقاله با بررسی‌های مکان‌یابی چهار نقطه پیشنهادی جهت استقرار این واحد، ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای میدانی، شناخت واقعی از محیط زیست منطقه کسب شد. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات و مصاحبه با متخصصان و بررسی عکس های توپوگرافی و انجام ارزیابی زیست محیطی به روش چک لیست و ماتریس، محل مناسب برای استقرار زباله سوز انتخاب شد. سپس با امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه زباله سوز بر پایه زائدات جامد شهری در شهر آمل، پیشنهاداتی جهت راهبری صحیح ارائه خواهد گردید.هدف از این مقاله، بررسی احداث نیروگاههای زباله سوز در کشور ایران برای از بین بردن زباله و تولید انرژی، با توجه به افزایش تولید زباله و ارزیابی تولید انرژی از آن در کشور می باشد.