سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم شیروانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید محمد سید مهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

مقاله حاضر امکان سنجی استفاده از یک سیکل جذبی دو اثره موازی جهت سیستم سرمایشی اتوبوس با موتور دیزل ۳۵۵-om‌ را باظرفیت سرمایشی مورد نیاز ۵۵ کیلو وات جهت خنک کردن فضای کابین مورد بررسی قرار داده است. سیکا جذبی دو اثره موازی در توانهای پایین تری نسبت به تک اثره می تواند برودت لازم را تامین نماید و نسبت به سیکل جذبی دو اثره سری دارای ضریب عنکلکرد بالاتری است و نیز احتمال کریستال شدن نمک را کاهش می دهد. هر چند در این مقاله با استفاده از سیکل دو اثره موازی امکان تامین برودت در توانهای پایین تر نیز میسر گردیده با این حال با تعبیه انیاره های s1 ‌و s2‌ به ترتیب در محل هی ورودی محلول غلیظ به جاذب و اب به تبخیر کن و انباره Sa در خروجی از جاذب می توان در توان های بالای موتور ، مرد و محلول قوی را در s1‌ و s2 ‌ذخیره کرد تا در طول دوره ای که توان موتور خیلی پایین است از این مبرد و محلول ذخیره شده در تولید سرمایش لازم استفاده گردد. بررسی های صورت گرفته بر روی سیکل طراحی شده ، توسط نرم افزار EES انجام شده و در مهممترین نتایج حاصله ، تاثیرات توانهای مختلف موتور بر ضریب عملکرد ، حجم منابع، دبی های مختلف محلول و مبرد و نرخ انتقال حرارت در مولدها و چگالنده و …. بررسی قرار گرفته است.