سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه آرمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علومکشاورزی و م
احمدرضا سرائیان – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
حسین رسالتی – استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
الیاس افرا – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

با افزایش میزان تولید کاغذ در جهان و به علت محدودیت در میزان رشد و در پی آن برداشت ماده اولیه چوبی مورد استفاده درصنعت کاغذ سازی، استفاده از مواد اولیه غیر چوبی اهمیت می یابد تا بتواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد، استفاده از مواد اولیه غیر چوبی در صنعت خمیر و کاغذ دارای تاریخچه طولانی است، به عنوان مثال پسماند گندم ، ساقه پنبه ، و …. برای تولید خمیرو کاغذ مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق ساقه های پنبه مورد ا ستفاده به روش سودا پخته شده اند. که در روش سودا تغییرات شرایط پخت، شامل شارژ قلیای فعال و زمان پخت لحاظ شده بود. مقادیر ۲۰ ۲ و ۳۲ درصد قلیا و زمان پخت های ۱و۲ ۲/۵ و۳ساعت برای تهیه خمیر کاغذ سودا در نظر گرفته شده است. دمای بیشینه ۱۶۲ درجه سانتی گراد و نسبت مایع پخت به ماده اولیه ۲ به ۱ بود ، میزان بازده کل، بازده پس از غربال، وازده ، عدد کاپا محاسبه گردید. نتایج نشان دادند که با افزایش درصد قلیا و زمان پخت در خمیر کاغذ سودا، بازده کل و عدد کاپا کاهش یافته است.