سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه طبری، بابل
مهدی میرخورسندی لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه طبری، بابل
عبدالله حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه طبری، بابل

چکیده:

از دلایلی که بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساخت، شده است عوامل اقتصادی، خواص مهندسی، زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی است. امروزه نیز سبک سازی با حفظ مقاومت، مورد علاقه ی دست اندرکاران صنعت ساختمان است. در این راستا با استفاده از مصالح منطقه ای شهرستان آمل اقدام به ساخت بتن سبک سازه ای با استفاده از مصالح ارزان پوکه ی معدنی گردید. در این تحقیق سعی گردیده است امکان ساخت بتن سبک سازه ای با استفاده از پوکه ی کرف بررسی گردد. نتایج آزمایشات حاکی از آن است که می توان با استفاده از مواد افزودنیمتداول مصرفی در کشور، به بتن سبک سازه ای با استفاده از مصالح موجود دست یافت.